Muntar una carpeta compartida amb VirtualBox OSE

febrer 6, 2009

El meu sistema natiu és Debian Sid, però per motius laborals també tinc dues Debian Etch instal·lades amb VirtualBox; i resulta que la versió OSE de VirtualBox no permet la “transparència” dels dispositius USB de la màquina host a la màquina virtual.

En el cas dels llapis de memòria, discs usb, memòries flash i altres dispositius de memòria USB es pot solucionar facilment gràcies a les carpetes compartides entre host i guest.

Primer cal instal·lar les Guest Additions, i això és tan fàcil com descarregar la ISO del CD (que ja ho fa sol el VBox si indiquem “Instal·la les Guest Additions…” al menú Dispositius), muntar-lo i executar l’script VBoxLinuxAdditions.run que hi ha.

Les Guest Additions s’apliquen com un mòdul del kernel (dos, de fet) i per tant cal que tinguem instal·lat al sistema el paquet de capçaleres del nostre kernel.

aptitude install linux-headers-`uname -r`

`uname -r` (les cometes són accents oberts `, no cometes simples ‘ ) retornarà la versió actual del kernel i per tant la instrucció anterior ja instal·larà les capçaleres adequades. Després, l’script recomana reiniciar el sistema…

compartirQuan ja tenim les Guest Additions funcionant (el primer que notarem serà que la màquina virtual ja no captura el ratolí) compartim la (o les) carpeta de la màquina host on muntem els dispositius USB. En el meu cas /media/disk.

A la imatge veiem com es comparteix la carpeta /media/disk del host i se l’anomena, simplement, usb. (Evidentment, podem donar-li el nom que vulguem)

Per acabar, només cal que configurem el fitxer /etc/fstab de la màquina virtual per tal que munti aquesta carpeta on vulguem. Per exemple:

mkdir /media/usb

echo -e “usb\t /media/usb\t vboxfs\t defaults\t 0\t 0\n” >> /etc/fstab

on usb és el nom de la carpeta compartida, /media/usb el punt de muntatge que hem triat per a la màquina virtual i vboxfs és el mòdul de VirtualBox que s’encarrega de gestionar les lectures/escriptures a la carpeta compartida.

Quan hem fet això, n’hi ha prou executant:

mount usb

per muntar l’usb a la màquina virtual. La resta de vegades, si quan iniciem la màquina virtual ja tenim l’USB connectat i muntat a la màquina host, no farà falta perquè l’opcio defaults de l’fstab ja inclou el muntatge automàtic.

Anuncis

modprobe vboxdrv [OK]

gener 21, 2008

Doncs sí, amb el nou kernel se m’han solucionat també els problemes que tenia amb el mòdul del VirtualBox. Així que per jugar una mica, estic instal·lant una altra debian en una màquina virtual amb la intenció de provar la branca experimental i el nou KDE4.


El mòdul del VirtualBox

Desembre 5, 2007

Una de les gràcies i dels riscos de la Debian Sid és que gairebé cada dia tens paquets per actualitzar. D’uns dies ençà, però, quan actualitzo el sistema, m’instal·la la versió 2.6.22+1.5.2-dfsg2-9 del paquet virtualbox-ose-modules-2.6.22-3-686; que és el paquet que —en teoria— proporciona el mòdul vboxdrv pel kernel que, a la vegada, crea el dispositiu /dev/vboxdrv imprescindible per arrencar una màquina virtual de virtualbox.

El cas és que actualitzo i després el meu sistema no troba ni el mòdul ni el dispositiu. Aleshores, amb el module-assistant, he de tornar a compilar i instal·lar la versió anterior del paquet: la 1.5.2-dfsg2-3+2.6.22-6.

No sé si faig alguna cosa malament o és un bug