Un sistema lliure

Desembre 18, 2007

He conegut, gràcies a ziga-zaga, l’existència de la comanda vrms (Virtual Richard M. Stallman) que indica quins són els paquets propietaris (non-free) que tenim instal·lats al nostre sistema. Aquest és el resultat de l’execució al meu portàtil:

@llengot:~$ vrmsNon-free packages installed on llengot

firmware-ipw3945 Binary firmware for Intel Wireless 3945 (old style)
ipw3945d Binary userspace regulatory daemon for Intel PRO/Wirel
skype Skype – Take a deep breath
sun-java6-bin Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (architecture)
sun-java6-fonts Lucida TrueType fonts (from the Sun JRE)
sun-java6-jdk Sun Java(TM) Development Kit (JDK) 6
sun-java6-jre Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (architecture)
sun-java6-plugin The Java(TM) Plug-in, Java SE 6

8 non-free packages, 0.7% of 1179 installed packages.

Així doncs: els drivers de la interfície de xarxa sense fils, l’Skype i l’entorn Java.

Anuncis