Configurar l’escàner

Novembre 29, 2007

A banda de la targeta de xarxa sense fils, l’escàner és l’únic dispositiu que no funcionava així de seques a primeres… Tinc un Epson Stylus DX6000 (multifunció) i he trobat un blog italià que explica com configurar-lo.

llengot:~# aptitude install sane sane-utils xsane
llengot:~# sane-find-scanner
found USB scanner (vendor=0x04b8 [EPSON], product=0x082e [USB2.0 MFP(Hi-Speed)]) at libusb:005:003
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by SANE.

Recordem el codi del fabricant i el del producte. Aleshores editem el fitxer de configuració de la marca EPSON al directori del sane.

llengot:~# joe /etc/sane.d/epson.conf

En aquest fitxer hi hauríem de trobar una línia on hi posi només ‘usb’. Hi afegirem els codis que hem copiat…

usb 0x04b8 0x082e

En aquest moment, si executem xsane com a root ja hauria de funcionar correctament. Tanmateix, ens interessarà que el nostre usuari també pugui utilitzar l’escàner… Aleshores creem els següents fitxers:

llengot:~# joe /etc/hotplug/usb/usbscanner.usermap
#contingut (amb els codis d’abans):
usbscanner 0x0003 0×04b8 0×082e 0×0000 0×0000 0×00 0×00 0×00 0×00 0×00 0×00 0×00000000

llengot:~# joe /etc/hotplug/usb/usbscanner
#!/bin/bash
GROUP=users
if [ “${ACTION}” = “add” ] && [ -f “${DEVICE}” ]
then
chmod o-rwx “${DEVICE}”
chgrp “${GROUP}” “${DEVICE}”
chmod g+rw “${DEVICE}”
fi

Et voilà! Ara només em falta entendre això del /etc/hotplug/ i el fitxer .usermap, però almenys l’escàner ja funciona correctament.

Anuncis