Manpages en espanyol en una Debian en català

febrer 15, 2009

Que jo sàpiga, a Debian no hi ha les versions en català de les pàgines dels manuals. De manera que si consultem el manual de qualsevol comanda el veurem, per defecte, en anglès.

# man ls | grep ls | head -n 1
ls – list directory contents

Si ens interessa veure les pàgines en espanyol, podem configurar els locales per al nostre usuari amb aquest idioma. Haurem de tenir instal·lats els paquets locales, manpages-es i manpages-es-extra.

Podem veure quins locales tenim disponibles si consultem el fitxer /etc/locale.gen:

# cat /etc/locale.gen
ca_ES.UTF-8 UTF-8

I, encara que en aquest cas resulta obvi, el locale per defecte del sistema es troba indicat a /etc/default/locale:

# cat /etc/default/locale
LANG=ca_ES.UTF-8

Si volem generar nous locales, pot fer-se de forma manual (editant el fitxer /etc/locale.gen i executant locale-gen), però crec que és molt més còmode i segur fer servir dpkg-reconfigure.

#dpkg-reconfigure locales

A banda del català, marcarem els locales de l’espanyol d’Espanya (es_ES):

[*] es_ES ISO-8859-1
[*] es_ES.UTF-8 UTF-8
[*] es_ES@euro ISO-8859-15

i escollirem per defecte el quin vulguem (jo hi he deixat el ca_ES.UTF-8 que ja tenia). De fet n’hi hauria prou triant-ne un dels espanyols per tenir els manuals en aquest idioma. Però deixem-ho així i anem a veure com ho ha de fer cada usuari per a configurar l’idioma dels seus manuals.

Important! Si en fer el dpkg-reconfigure veieu que no genera els locales automàticament (no ho farà, per exemple, si teniu el paquet locales-all instal·lat) haureu d’executar:

# locale-gen

A partir d’aquí les configuracions ja no les hem de fer com a root sinó com un usuari del sistema.

Com és lògic, cada usuari, si no ho canvia tindrà predeterminat el locale per defecte del sistema.

$ locale
LANG=ca_ES.UTF-8
LC_CTYPE=”ca_ES.UTF-8″
LC_NUMERIC=”ca_ES.UTF-8″
LC_TIME=”ca_ES.UTF-8″
LC_COLLATE=”ca_ES.UTF-8″
LC_MONETARY=”ca_ES.UTF-8″
LC_MESSAGES=”ca_ES.UTF-8″
LC_PAPER=”ca_ES.UTF-8″
LC_NAME=”ca_ES.UTF-8″
LC_ADDRESS=”ca_ES.UTF-8″
LC_TELEPHONE=”ca_ES.UTF-8″
LC_MEASUREMENT=”ca_ES.UTF-8″
LC_IDENTIFICATION=”ca_ES.UTF-8″
LC_ALL=

Trobareu més informació sobre aquestes variables aquí o aquí. El que hem de saber és que la variable LC_ALL sobreescriu el valor de totes les altres i que la variable que defineix l’idioma dels manuals és LC_MESSAGES.

En resum, si volem aplicar el locale es_ES ISO 8859-1 farem:

export LC_MESSAGES=es_ES

Si volem aplicar el locale es_ES.UTF-8 UTF-8 farem:

export LC_MESSAGES=es_ES.UTF-8

I si volem aplicar el locale es_ES@euro ISO-8859-15 farem:

export LC_MESSAGES=es_ES@euro

Aleshores, comprovem el valor de les variables:

$ locale
LANG=ca_ES.UTF-8
LC_CTYPE=”ca_ES.UTF-8″
LC_NUMERIC=”ca_ES.UTF-8″
LC_TIME=”ca_ES.UTF-8″
LC_COLLATE=”ca_ES.UTF-8″
LC_MONETARY=”ca_ES.UTF-8″
LC_MESSAGES=es_ES.UTF-8
LC_PAPER=”ca_ES.UTF-8″
LC_NAME=”ca_ES.UTF-8″
LC_ADDRESS=”ca_ES.UTF-8″
LC_TELEPHONE=”ca_ES.UTF-8″
LC_MEASUREMENT=”ca_ES.UTF-8″
LC_IDENTIFICATION=”ca_ES.UTF-8″
LC_ALL=

I que, efectivament el manual aparegui en castellà:

$ man ls | grep ls | head -n 1
ls, dir, vdir – listan los contenidos de directorios

Per descomptat, si l’usuari vol que aquests canvis siguin permanents haurà de modificar el valor de la variable en el seu fitxer ~/.bashrc

echo “export LC_MESSAGES=es_ES.UTF-8” >> ~/.bashrc

Anuncis