Manpages en espanyol en una Debian en català

febrer 15, 2009

Que jo sàpiga, a Debian no hi ha les versions en català de les pàgines dels manuals. De manera que si consultem el manual de qualsevol comanda el veurem, per defecte, en anglès.

# man ls | grep ls | head -n 1
ls – list directory contents

Si ens interessa veure les pàgines en espanyol, podem configurar els locales per al nostre usuari amb aquest idioma. Haurem de tenir instal·lats els paquets locales, manpages-es i manpages-es-extra.

Podem veure quins locales tenim disponibles si consultem el fitxer /etc/locale.gen:

# cat /etc/locale.gen
ca_ES.UTF-8 UTF-8

I, encara que en aquest cas resulta obvi, el locale per defecte del sistema es troba indicat a /etc/default/locale:

# cat /etc/default/locale
LANG=ca_ES.UTF-8

Si volem generar nous locales, pot fer-se de forma manual (editant el fitxer /etc/locale.gen i executant locale-gen), però crec que és molt més còmode i segur fer servir dpkg-reconfigure.

#dpkg-reconfigure locales

A banda del català, marcarem els locales de l’espanyol d’Espanya (es_ES):

[*] es_ES ISO-8859-1
[*] es_ES.UTF-8 UTF-8
[*] es_ES@euro ISO-8859-15

i escollirem per defecte el quin vulguem (jo hi he deixat el ca_ES.UTF-8 que ja tenia). De fet n’hi hauria prou triant-ne un dels espanyols per tenir els manuals en aquest idioma. Però deixem-ho així i anem a veure com ho ha de fer cada usuari per a configurar l’idioma dels seus manuals.

Important! Si en fer el dpkg-reconfigure veieu que no genera els locales automàticament (no ho farà, per exemple, si teniu el paquet locales-all instal·lat) haureu d’executar:

# locale-gen

A partir d’aquí les configuracions ja no les hem de fer com a root sinó com un usuari del sistema.

Com és lògic, cada usuari, si no ho canvia tindrà predeterminat el locale per defecte del sistema.

$ locale
LANG=ca_ES.UTF-8
LC_CTYPE=”ca_ES.UTF-8″
LC_NUMERIC=”ca_ES.UTF-8″
LC_TIME=”ca_ES.UTF-8″
LC_COLLATE=”ca_ES.UTF-8″
LC_MONETARY=”ca_ES.UTF-8″
LC_MESSAGES=”ca_ES.UTF-8″
LC_PAPER=”ca_ES.UTF-8″
LC_NAME=”ca_ES.UTF-8″
LC_ADDRESS=”ca_ES.UTF-8″
LC_TELEPHONE=”ca_ES.UTF-8″
LC_MEASUREMENT=”ca_ES.UTF-8″
LC_IDENTIFICATION=”ca_ES.UTF-8″
LC_ALL=

Trobareu més informació sobre aquestes variables aquí o aquí. El que hem de saber és que la variable LC_ALL sobreescriu el valor de totes les altres i que la variable que defineix l’idioma dels manuals és LC_MESSAGES.

En resum, si volem aplicar el locale es_ES ISO 8859-1 farem:

export LC_MESSAGES=es_ES

Si volem aplicar el locale es_ES.UTF-8 UTF-8 farem:

export LC_MESSAGES=es_ES.UTF-8

I si volem aplicar el locale es_ES@euro ISO-8859-15 farem:

export LC_MESSAGES=es_ES@euro

Aleshores, comprovem el valor de les variables:

$ locale
LANG=ca_ES.UTF-8
LC_CTYPE=”ca_ES.UTF-8″
LC_NUMERIC=”ca_ES.UTF-8″
LC_TIME=”ca_ES.UTF-8″
LC_COLLATE=”ca_ES.UTF-8″
LC_MONETARY=”ca_ES.UTF-8″
LC_MESSAGES=es_ES.UTF-8
LC_PAPER=”ca_ES.UTF-8″
LC_NAME=”ca_ES.UTF-8″
LC_ADDRESS=”ca_ES.UTF-8″
LC_TELEPHONE=”ca_ES.UTF-8″
LC_MEASUREMENT=”ca_ES.UTF-8″
LC_IDENTIFICATION=”ca_ES.UTF-8″
LC_ALL=

I que, efectivament el manual aparegui en castellà:

$ man ls | grep ls | head -n 1
ls, dir, vdir – listan los contenidos de directorios

Per descomptat, si l’usuari vol que aquests canvis siguin permanents haurà de modificar el valor de la variable en el seu fitxer ~/.bashrc

echo “export LC_MESSAGES=es_ES.UTF-8” >> ~/.bashrc

Anuncis

Configurar l’escàner

Novembre 29, 2007

A banda de la targeta de xarxa sense fils, l’escàner és l’únic dispositiu que no funcionava així de seques a primeres… Tinc un Epson Stylus DX6000 (multifunció) i he trobat un blog italià que explica com configurar-lo.

llengot:~# aptitude install sane sane-utils xsane
llengot:~# sane-find-scanner
found USB scanner (vendor=0x04b8 [EPSON], product=0x082e [USB2.0 MFP(Hi-Speed)]) at libusb:005:003
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by SANE.

Recordem el codi del fabricant i el del producte. Aleshores editem el fitxer de configuració de la marca EPSON al directori del sane.

llengot:~# joe /etc/sane.d/epson.conf

En aquest fitxer hi hauríem de trobar una línia on hi posi només ‘usb’. Hi afegirem els codis que hem copiat…

usb 0x04b8 0x082e

En aquest moment, si executem xsane com a root ja hauria de funcionar correctament. Tanmateix, ens interessarà que el nostre usuari també pugui utilitzar l’escàner… Aleshores creem els següents fitxers:

llengot:~# joe /etc/hotplug/usb/usbscanner.usermap
#contingut (amb els codis d’abans):
usbscanner 0x0003 0×04b8 0×082e 0×0000 0×0000 0×00 0×00 0×00 0×00 0×00 0×00 0×00000000

llengot:~# joe /etc/hotplug/usb/usbscanner
#!/bin/bash
GROUP=users
if [ “${ACTION}” = “add” ] && [ -f “${DEVICE}” ]
then
chmod o-rwx “${DEVICE}”
chgrp “${GROUP}” “${DEVICE}”
chmod g+rw “${DEVICE}”
fi

Et voilà! Ara només em falta entendre això del /etc/hotplug/ i el fitxer .usermap, però almenys l’escàner ja funciona correctament.